x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA1 Sosiaalipolitiikan teoria ja toimintaympäristöt 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennyksiä ja sen taloudellisia, poliittisia ja oikeudellisia toimintaympäristöjä sekä sosiaalipolitiikan teoriaa ja muutossuuntia koskevaa nykykeskustelua. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten sosiaalipolitiikassa jäsennetään yhteiskunnallista todellisuutta ja mitkä ovat sosiaalipolitiikan taloudelliset ja poliittiset toimintaedellytykset.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan teoria ja toimintaympäristöt.

Toteutustavat

Kirjallisuuden lukeminen tai korvaava opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu yleisenä tenttipäivänä tai korvaavan opetuksen suorittaminen tentaattorin ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

1. Pierson, Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. Third edition. Policy Press 2006.

2. Beck, Cosmopolitan Vision. Polity Press 2006.

3. Kiander & Lönnqvist, Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. WSOY 2002 tai Halko, Mikkola & Ruuskanen (toim.), Naiset, miehet ja talous. Gaudeamus 2010.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö