x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPP2C Toimeentuloturvan ja hyvinvointipalveluiden erityiskysymyksiin liittyvä kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan toimeentuloturvan ja hyvinvointipalvelujen
järjestämisen tavoitteita, toimintamuotoja ja vaikutuksia yksityiskohtaisesti.

Sisältö

Sosiaali- ja työpolitiikkaan liittyvät järjestelmät ja toimintamuodot tavoitteineen ja vaikutuksineen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kirjallisuus on TARKOITETTU VAIN SIVUAINEOPISKELIJOILLE. Pääaineopiskelijat voivat käyttää jakson kirjallisuutta taustamateriaalina soveltuvin osin kohdassa SPOPP2B.

Toteutustavat

Kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kirjallisuus/oppimateriaali:

Valitaan kaksi seuraavista kohdista:

1. Särkelä & Eronen, Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot. Sosiaaliturvan keskusliitto ry 2007. TAI Hänninen & Palola, Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa. Helsinki 2010. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. 

2. Moisio, Karvonen, Simpura & Heikkilä (toim.), Suomalaisten hyvinvointi. Stakes 2008.

3. Juntto, Asumisen muutos ja tulevaisuus - Rakennetarkastelu. Erilaistuva asuminen, osaprojekti 1. Ympäristöministeriö 2008 ja Koskiaho, Lehtinen & Inkinen, Asuntopoliittinen tutkimus 1990-luvun Suomessa: esitutkimus. Valtiovarainministeriö 2000.

4. Rissanen & Sinkkonen, Hoivayrittäjyys. PS-Kustannus 2004.

5. Melin & Mamia (toim.), Tapaus Voikkaa - Teollisuusyhteisö murroksessa. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja 4 ja Niemelä & Kalliola, Ei yksin palkasta, Työelämän tutkimus 3/2008, 239 - 250.

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö