x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPP2B Toimeentuloturvan ja hyvinvointipalveluiden erityiskysymykset 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori
Edeltävät opinnot
-

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan toimeentuloturvan ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen tavoitteita, toimintamuotoja ja vaikutuksia yksityiskohtaisesti.

Sisältö

Sosiaali- ja työpolitiikkaan liittyvät järjestelmät ja toimintamuodot tavoitteineen ja vaikutuksineen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Seminaari tarkoitettu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 16 t 0 t

Pääaineopiskelijoille seminaari (16 h). Jakson SPOPP2C kirjallisuus toimii soveltuvin osin seminaarin taustamateriaalina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja seminaariesitelmän pitäminen. Jakson sivuaineena suorittavat saavat 3 op kohdan SPOPP2C-kirjallisuudesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaariesitelmä arvioidaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 


Jakson SPOPP2C kirjallisuus soveltuvin osin seminaarin taustamateriaalina.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö