x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPP2A Toimeentuloturvan ja hyvinvointipalvelujen pääpiirteet 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan tapoihin toteuttaa sosiaali- ja työpolitiikkaa toimeentuloturvana, julkisina ja yksityisinä hyvinvointialan palvelujärjestelminä sekä ohjelma- ja projektiperustaisena toimintana.

Sisältö

Suomalainen sosiaali- ja työpolitiikka toimeentuloturvana, palvelujärjestelmät ja niiden muutokset, ohjelma- ja projektiyhteiskunnan perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentoihin perustuva luento-/oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö