x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPP1A2 Sosiaalipolitiikan peruskurssi (sivuaineopiskelijoille) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Sosiaalipolitiikan perusteet suoritettuaan opiskelija tuntee oppiaineen peruskäsitteet ja lähtökohdat sekä tunnistaa sen erot ja yhtäläisyydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Lisäksi hän oppii tunnistamaan sosiaalipolitiikkaa muovaavia ideologioita, hyvinvointipolitiikan ja työpolitiikan perusteita sekä sosiaalipolitiikan haasteita muuttuvassa maailmassa.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja teoreettisten lähestymistapojen moninaisuus, historiallisen kehityksen pääpiirteet ja käytäntöorientoituneisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sivuaineopiskelijat suorittavat tämän opintojakson ensisijaisesti luennoilla 24 t (eli samoin kuin pääaineopiskelijat). Jos opiskelijan opinnot vaativat kurssin suorittamista toiseen kertaan ja hän on suorittanut tämän opintojakson luennoilla, hän sopii toisen suorituksen tavasta sosiaalipolitiikan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipolitiikan peruskurssi (Sosiaalipolitiikka, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö