x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPP4 Sosiaalipolitiikka eri maissa 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää sosiaalipolitiikan kansainvälistä toimintaympäristöä. Hän osaa tunnistaa Euroopan unionin laajentumisen, yleisen kansainvälistymisen sekä talouden, politiikan ja kulttuurin globalisaation vaikutuksia ja sosiaalipolitiikan uusia haasteita. Lisäksi opintojakson suorittanut on omaksunut Euroopan unionin sosiaalipolitiikan pääpiirteet ja hallitsee sosiaalipolitiikan peruskäsitteet englannin kielellä.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan kansainvälinen toimintaympäristö, erityisesti EU-järjestelmä sekä näihin liittyvät muutostekijät vaikutuksineen.

Toteutustavat

Kirjallisuuden lukeminen tai korvaava opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu yleisenä tenttipäivänä tai korvaavan opetuksen suorittaminen tentaattorin ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kari & Markwort, Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 2008.

2. Kvist & Saari (toim.), The Europeanisation of Social Protection. Policy Press 2007.

3. Ferrera, Boundaries of Welfare: European Integration and the New Spatial Politics of Social Protection. Oxford University Press 2005.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalipolitiikka, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö