x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POEN1 Englannin kielen kirjallinen taito/tekstin ymmärtäminen yhteiskuntatieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli, Pori
Edeltävät opinnot
Lähtötaso: Englannin kieli lukion A-kielenä tai vastaavat taidot (kielitaito tasolla B1-B2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla).Lähtötason saavuttamiseksi opiskelija voi esim. osallistua englannin kielen valmennuskurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Taitotaso B2

Yleiskuvaus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijoille tarkoitettu opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
- tulkita yleisluonteista asiatekstiä ja tieteellistä tekstiä
- tulkita oman tieteenalansa tekstiä
- jossain määrin tuottaa asiatyylin tekstiä ja kirjoittaa lähteiden pohjalta asiatyylisen esseen
- antaa panoksensa ryhmän toimintaan ja ehdottaa ratkaisuja esiin tuleviin kielellisiin ongelmiin ja kysymyksiin.

Sisältö

Opintojaksolla tehdään erityyppisiä luku-, kirjoitus-, sanasto- ja tekstianalyysiharjoituksia
- käsitellään tieteellisen tekstin rakennetta ja sen osien tehtäviä, tekstin merkityssuhteita ilmaisevia vihjesanoja sekä tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiä kielen rakenteita
- luetaan ja analysoidaan eri alojen tekstejä soveltaen yllä mainittua tietoa, perehdytään teksteissä esiintyvään akateemiseen sanastoon ja kyseisten alojen keskeiseen sanastoon sekä etu- ja jälkiliitteiden sanoille antamiin merkityksiin
- käytetään teksteissä esiintyvää sanastoa kirjoittamisessa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

3 opintopisteen määrä opiskelijatyötä, josta enintään 39 tuntia opetusta. Lisäksi itsenäistä työskentelyä 41 tuntia. Kurssi toteutetaan keväällä 2011 verkko-opetuksena.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava kirjallinen loppukoe, joka käsittää erityyppisiä tekstin ymmärtämis- ja tuottamisosioita, sekä säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opintojakson työskentelyyn, jota arvioidaan jatkuvasti.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali.

Lisätietoja

Lukuvuoden aikana järjestetään valinnainen kirjallisen taidon tekstikoe, joka on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla on jo opintojakson tavoitetason kielitaito. Kokeen hyväksyttävästi suorittaneet vapautetaan kirjallisen taidon opintojaksosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Englannin kielen opintojaksot (Englannin kieli, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö