x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POSU2 Esiintyminen ja argumentointi 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli, Pori

Osaamistavoitteet

Tutustutaan esiintymisen ja argumentoinnin keskeisiin osatekijöihin sekä harjaannutaan esiintymistaidoissa.

Sisältö

- puheviestintäprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät
- puhutun ja kirjoitetun kielen erot
- verbaali ja nonverbaali viestintä
- puheviestintätilanteet
- argumentointi
- harjoitukset: toteutetaan erilaisia puhetilanteita, joissa kiinnitetään huomio vuorovaikutukseen, viestin perillemenoon sekä palautteeseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Loppukuulustelun hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö