x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYHT6 Tiedonhankinnan perusteet 2 op
Vastuutaho
Tiedekunnan yhteiset opinnot, Pori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oman tieteenalan opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää kirjaston tietoaineistoja ja palveluita opiskelunsa tukena. Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat)erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Sisältö

Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet: yleiskuva tiedonhankinnan ajattelun jäsentämisestä ja oman oppiaineen tiedonlähteistä; hakutavat:perusteet; opiskelussa tarvittavien kirjaston tarjoamien palveluiden ja aineistojen käyttö; lähdekritiikin ja aineistojen käytön tieteellisen käytön perusteet.

Toteutustavat

Kontaktiopetus ATK-luokassa ja itsenäinen tehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kontaktiopetus ATK-luokassa ja itsenäinen tehtävä
tai
Kirjallinen osaamistesti (mahdollista suorittaa vain Tampereella, ks. http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/koulutukset/index.php#osaamistesti)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Lisätietoja

Käytännön toteutus: Porin tiedekirjasto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö