x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYHT4 Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Tiedekunnan yhteiset opinnot, Pori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusjäsennyksistä, lukutavoista, luonteesta ja merkityksestä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet ymmärtää, kuinka yhteiskuntatieteellistä tietoa tuotetaan, kuinka sitä voidaan lukea ja millaisia vaikutuksia tiedolla on.

Sisältö

- Empiirisen tutkimuksen perusjäsennykset ja käsitteet (3 t)

- Empiirisen tutkimuksen prosessi (3 t)

- Kohteesta aineistoksi - erilaiset aineistotyypit (3 t)

- Numerotiedon lukutaito (3 t)

- Kokeellinen tutkimus (3 t)

- Empiirisen tutkimuksen eettiset kysymykset (3 t)

- Yhteenveto: Yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja käyttö (3 t)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssia ei voi suorittaa korvaavilla tehtävillä tai etäopiskeluna.
Ohjeet pääaineen opetusohjelmassa (oppiaineen vastuuhenkilö).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2. vuoden syksy II periodi. Katso opetusohjelma

Lisätietoja

Vastuuoppiaine: Sosiaalitutkimus, psykologia
Vastuuhenkilö: Marja Alastalo

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö