x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYÖA2A Health and Well-Being 5 ECTS

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

2. year spring

Study materials

1. Heikkilä & Roos (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2005. Stakes 2004. 2. Jähi: Työstää, tarinoida, selviytyä. Vanhemman psyykkinen sairaus lapsuudenkokemuksena. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1015. Tampere University Press 2004. 3. Doyal: What Makes Women sick? Gender and the Political Economy of Health. Macmillan Press Ltd, London 1995 OR Rahkonen & Lahelma (toim.): Elämänkaari ja terveys. Gaudeamus 1998. 4. Heinonen & Metteri (toim.): Social Work in Health and Mental Health: Issues, Developments and Actions. Canadian Scholar's Press 2005.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities