x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYÖP1A Introduction to Social Work 2 ECTS
Organised by
Social Work
Person in charge
Kyösti Raunio

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

Sivuaineopiskelijoille vaihtoehtoinen korvaava kirjallisuus:

1. Raunio: Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus 2004.

2. Granfelt, Jokiranta, Karvinen, Matthies & Pohjola: Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan Keskusliitto 1993.

Further information

Vastuulaitos: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
Basics of Social Work (Social Work)
School of Social Sciences and Humanities
Basics of Social Pedagogy (Social Pedagogics)
School of Social Sciences and Humanities