x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS4.2 Pro gradu -seminaari 20 op

Yleiskuvaus

Pro gradun kirjoittamista tukeva seminaari.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hallitsemaan itsenäisesti tutkimusprosessin ja tuottamaan tieteelliseen argumentointiin ja esittämistapaan perustuvan tieteelliseen tutkielman. Tavoitteena on, että opiskelijan pro gradu -tutkielma valmistuu seminaarin aikana.

Sisältö

Seminaari tukee ja ohjaa orientoivassa pro gradu -seminaarissa laaditun tutkimussuunnitelman saattamista valmiiksi tutkimukseksi. Työtapoina ovat tekstien kirjoittaminen, kommentointi sekä keskustelut.

Toteutustavat

Pro gradu -seminaarin kesto on neljä periodia, joista kontaktiopetusta vähintään kaksi periodia. Etäperiodeilla opiskelijat valmistelevat pro graduaan ohjatusti mutta itsenäisesti esimerkiksi teoria- ja metodiesseiden avulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö