x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS3 Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Sosiologia
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Työelämävalmiuksia kehittävä harjoittelujakso.

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on luoda konkreettisia työelämäyhteyksiä sekä kehittää opiskelijan kykyä soveltaa osaamistaan käytännössä.

Sisältö

Harjoittelussa opiskelija kokeilee ja harjaannuttaa omia työelämävalmiuksiaan ja pohtii samalla työelämän kysymyksiä laajasti sosiaalitieteellisen käsitteistön avulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoittelu suoritetaan joko itse hankittuna tai laitoksen myöntämän harjoittelutuen avulla hankittuna työkokemuksena tai vapaaehtoistyönä. Harjoittelusta kirjoitetaan kirjallinen raportti, jonka ohjeet löytyvät laitoksen kotisivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Jaksoa tukevista opinnoista tiedotetaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö