x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS1.2 Sosiologian klassikot 5 op

Yleiskuvaus

Sosiologian aineopintoja syventävä kirjatentti tai essee.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiologian klassikkojen ajatteluun etupäässä alkuperäistekstien kautta.

Sisältö

Jaksossa opiskelija perehtyy klassisiin sosiologisiin tutkimuksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kohta suoritetaan kirjatenttinä tai osin tai kokonaan esseenä. Jos tentin haluaa suorittaa osin tai kokonaan esseenä siitä on sovittava etukäteen opettajan kanssa ja essee tulee palauttaa ennen tenttiin ilmoittautumista. Esseessä voi käsitellä kohdassa mainittuja kirjoja tai erikseen sovittavia, esim. pro gradu -tutkielman aihepiiriin liittyviä sosiologian teoreettisesti merkittäviä teoksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme kirjaa seuraavista: 

Marx, Pääoma 1 (osastot I-IV). Progress 1974.

Durkheim, Itsemurha. Tammi 1985.

Weber, Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. WSOY 1980.

Simmel, Suurkaupunki ja moderni elämä. Gaudeamus 2005.

Elias, History of Manners (1. The Concept of "Civilization"). Blackwell Publishers. 2.Rev. Edition 2000.

Foucault, Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus 1998.

Berger & Luckmann, Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Gaudeamus 2002.

Polanyi, Suuri murros. Vastapaino 2009.


 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö