x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS1.1 Sosiologian teoria 5 op

Yleiskuvaus

Sosiologian aineopintoja syventävä kirjatentti tai essee.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiologian teoriaan.

Sisältö

Jaksossa opiskelija perehtyy sosiologisiin teorioihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kohta suoritetaan kirjatenttinä tai osin tai kokonaan esseenä. Jos tentin haluaa suorittaa osin tai kokonaan esseenä siitä on sovittava etukäteen opettajan kanssa ja essee tulee palauttaa ennen tenttiin ilmoittautumista. Esseessä voi käsitellä kohdassa mainittuja kirjoja tai erikseen sovittavia, esim. pro gradu -tutkielman aihepiiriin liittyviä sosiologian teoreettisesti merkittäviä teoksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ritzer. Sociological Theory. 7th edition. ;MacGraw-Hill.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö