x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS1 Sosiologian teoria ja klassikot 10 op

Yleiskuvaus

Sosiologian aineopintoja syventävä kirjatentti tai essee.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiologian klassikkojen ajatteluun etupäässä alkuperäistekstien kautta.

Sisältö

Jaksossa opiskelija perehtyy sosiologisiin teorioihin sekä klassisiin sosiologisiin tutkimuksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kohta suoritetaan kahtena kirjatenttinä SOSLS1.1 ja SOSLS1.2 tai osin tai kokonaan esseenä. Jos tentin haluaa suorittaa osin tai kokonaan esseenä siitä on sovittava etukäteen opettajan kanssa ja essee tulee palauttaa ennen tenttiin ilmoittautumista. Esseessä voi käsitellä kohdassa mainittuja kirjoja tai erikseen sovittavia, esim. pro gradu -tutkielman aihepiiriin liittyviä sosiologian teoreettisesti merkittäviä teoksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö