x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAS4.1 Orientoiva pro gradu -seminaari 6 op

Yleiskuvaus

Pro gradun kirjoittamiseen valmentava seminaari.

Osaamistavoitteet

Seminaarissa opiskelija orientoituu pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Sisältö

Seminaarin kuluessa käsitellään pro gradu -tutkielman tekoprosessi kirjoittamisen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.

Toteutustavat

Opetus toteutetaan yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian ja sosiaaliantropologian oppiaineiden kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Heti syventävien opintojen alussa 1. periodin aikana.

Lisätietoja

Seminaarin tarkempi ohjelma löytyy laitoksen www-sivuilta: http://www.uta.fi/laitokset/sosio.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö