x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAS4 Tutkielmaopinnot 88 op
Vastuutaho
Sosiaaliantropologia

Yleiskuvaus

Pro gradun valmistumiseen tähtäävä kokonaisuus.

Osaamistavoitteet

Jakson aikana opiskelija saa valmiudet tehdä pro gradu -tutkielmansa valmiiksi.

Sisältö

Tutkielmaopinnot koostuvat pro gradun tekemistä auttavasta orientoivasta seminaarista, varsinaisesta seminaarista ja muista tukevista opinnoista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö