x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAS1.2 Sosiaaliantropologian klassikot 4 op
Vastuutaho
Sosiaaliantropologia

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiaaliantropologian klassikkojen ajatteluun.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiaaliantropologian klassikkojen alkuperäisteksteihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja 1 on kaikille pakollinen ja kohdista 2-4 valitaan 2 kirjaa.

1. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific. Routledge 1984.

2. Douglas, Puhtaus ja vaara. Vastapaino 2000.

3. Geertz, The Interpretation of Cultures. Basic Books 1977 (1973).

4. Mauss, Lahja. Tutkijaliitto 1999.

5. Turner, Rituaali. Rakenne ja communitas. Suomen antropologinen seura 2007.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö