x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAS1 Sosiaaliantropologian teoria ja klassikot 10 op
Vastuutaho
Sosiaaliantropologia

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiaaliantropologian klassikkojen ajatteluun. Painopiste on alkuperäistekstien lukemisessa.

Sisältö

Jaksossa opiskelija perehtyy sosiaaliantropologian historiaan, teorioihin sekä klassisiin sosiaaliantropologisiin tutkimuksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö