x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISP1.1 Naistutkimuksen peruskurssi 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee naistutkimuksen perusteet ja naistutkimuksen käsitteellisiä lähestymistapoja.

Sisältö

Peruskurssin suorittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Voidaan korvata kohdan WSB1 Introduction to Gender Studies luennoilla (2 op).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö