x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Peruskurssi on kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille pakollinen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan ja sen eri alueiden kehittymisen ja on tutustunut sosiaalipolitiikan teoreettisiin jäsennystapoihin sekä sosiaalipolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sisältö

Luento-opetus ja paneelikeskustelu (20 t) sekä itsenäistä työskentelyä, joka sisältää luentopäiväkirjan laatimisen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus ja paneelikeskustelu (24 t) sekä itsenäistä työskentelyä, joka sisältää luentopäiväkirjan laatimisen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipedagogiikan perusteet (Sosiaalipedagogiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö