x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAP1 Sosiaaliantropologian peruskurssi 2 op

Osaamistavoitteet

Tutustutaan oppialan historiaan, keskeisiin kysymyksenasetteluihin sekä käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Kurssin suorittaminen auttaa hahmottamaan sosiaaliantropologian erityispiirteitä suhteessa muihin yhteiskunta- ja ihmistieteisiin.

Sisältö

20 t luentokurssi sosiaaliantropologian historiallisesta kehityksestä, käsitteistä, kysymyksenasetteluista, teorioista ja nykysuuntauksista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot edellyttävät läsnäoloa.
Luentojen lisäksi kirjallinen tentti + kaksi uusintatenttiä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Luento-opetuksena tarjottuja peruskursseja ei voi suorittaa esseinä tai tenttimällä. Muita mahdollisuuksia suorittaa kyseiset kurssit löytyy avoimesta yliopistosta ja kesäyliopistoista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö