x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAP5 Sosiaaliantropologinen tutkimus 7 op
Vastuutaho
Sosiaaliantropologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erilaiseen sosiaaliantropologiseen tutkimukseen.

Sisältö

Jakson kirjallisuus edustaa erilaista sosiaaliantropologista tutkimusta. Kirjallisuus syventää ymmärrystä oppialan teoreettisesta ja empiirisestä sisällöstä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjatentti yleisenä kirjallisena tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja 1 on kaikille pakollinen, kohdista 2-5 suoritetaan kolme teosta.

1. Peters-Golden, Culture Sketches: Case Studies in Anthropology. McRaw Hill, 2006.

2. Hirsiaho & Korpela & Rantalaiho, Kohtaamisia rajoilla. SKS 2005, sivut 1-150 + 225-246.

3. Honkasalo, Reikä sydämessä, Vastapaino 2008.

4. Korpela, More Vibes in India. Westerners in Search of a Better Life in Varanasi, TUP 2009.

5. Tiilikainen, Arjen islam. Vastapaino 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Social Anthropology (Sosiaaliantropologia/ISSS)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö