x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM5 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja tasa-arvo 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee politiikan, oikeuden ja työelämän tasa-arvokeskusteluja ja empiiristä tasa-arvotutkimusta sekä osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja omassa toiminnassaan.

Sisältö

NAISM5 SUKUPUOLISTAVAT KÄYTÄNNÖT JA TASA-ARVO 10 op
suoritetaan suorittamalla:
NAISM5.1. SUKUPUOLISTAVAT KÄYTÄNNÖT TYÖELÄMÄSSÄ JA POLITIIKASSA 5 op
SEKÄ
NAISM5.2.A Tasa-arvotyö (5 op)
TAI
NAISM5.2.B Feministinen opettaminen (5 op)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö