x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM3.2 Feministinen metodologia, lukupiiri tai kirjallisuuskuulustelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan feministisestä epistemologiasta ja metodologiasta. Opiskelija ymmärtää keskeiset naistutkimuksen keskustelut tietoon sitoutumisesta, tiedon paikantumisesta ja kokemuksen merkityksestä. Opiskelija osaa suhteuttaa lukemaansa empiiristä tutkimusta laajempiin tietämistä koskeviin keskusteluihin ja soveltaa oppimaansa omaan tutkimustyöhönsä.

Sisältö

Joka toinen vuosi järjestettävä lukupiiri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Suositellaan suoritettavaksi:
Joka toinen vuosi järjestettävä luentosarja ja luentopäiväkirja NAISM3.1(5 op) sekä luentoihin liittyvä lukupiiri tai kirjallisuuskuulustelu NAISM3.2 (5 op).

Koko kohdan M2 voi suorittaa myös yhdistämällä kirjallisuuskuulustelun ja esseen (yht. 10 op). Katso tarkemmat tiedot kohdasta M2.

Linkin arvioivan esseen ohjeeseen ja esseen kirjallisuuslistan löydät: http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu
Ohjeet ovat hyödyksi myös tenttiin valmistautumisessa. Sovi esseen laadinnasta vastuuopettajan kanssa.

Kaikille pakollisena:
Ramazanoglu & Holland, Feminist Methodology. Challenges and Choices. Sage 2002.
SEKÄ
verkkosivuilta löytyvästä listasta kaksi empiiristä tutkimusta, jotka opiskelija lukee menetelmäkeskustelujen näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiirin voi korvata teoksella:
Ramazanoglu & Holland, Feminist Methodology. Challenges and Choices. Sage 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö