x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM3.1 Feministinen metodologia, luennot ja luentopäiväkirja 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan feministisestä epistemologiasta ja metodologiasta. Opiskelija ymmärtää keskeiset naistutkimuksen keskustelut tietoon sitoutumisesta, tiedon paikantumisesta ja kokemuksen merkityksestä. Opiskelija osaa suhteuttaa lukemaansa empiiristä tutkimusta laajempiin tietämistä koskeviin keskusteluihin ja soveltaa oppimaansa omaan tutkimustyöhönsä.

Sisältö

Joka toinen vuosi järjestettävä luennot ja luentopäiväkirja. Luentoihin liittyvy lukupiiri.

Koko kohdan M3 voi suorittaa myös esseenä ja kirjallisuuskuulusteluna. Katso tarkemmat tiedot kohdasta M3.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Luentosarja järjestetään joka toinen vuosi. Luentoihin liittyvä lukupiiri järjestetään yleensä edeltävänä lukukautena.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö