x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM3 Feministinen metodologia 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan feministisestä epistemologiasta ja metodologiasta. Opiskelija ymmärtää keskeiset naistutkimuksen keskustelut tietoon sitoutumisesta, tiedon paikantumisesta ja kokemuksen merkityksestä. Opiskelija osaa suhteuttaa lukemaansa empiiristä tutkimusta laajempiin tietämistä koskeviin keskusteluihin ja soveltaa oppimaansa omaan tutkimustyöhönsä.

Sisältö

NAISM3 FEMINISTINEN METODOLOGIA (10 op) suoritetaan suorittamalla:
NAISM3.1 Feministinen metodologia, luennot ja luentopäiväkirja (5 op)
JA
NAISM.3.2 Feministinen metodologia, lukupiiri
(5 op)

Koko kohdan M3 voi suorittaa myös esseenä tai kirjallisuuskuulusteluna. Esseen suorittamisesta sovitaan opettajan kanssa. Linkki tarkempiin ohjeisiin esseen ja tentin suorittamisesta sekä kirjalista löytyvät
http://www.uta.fi/yky/sos/vanhatopiskelijat/index/NAISA4_kirjalista.pdf

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luentosarja järjestetään joka toinen vuosi. Lukupiiri järjestetään yleensä sitä edeltävänä lukukautena.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kohdan voi suorittaa myös yhdistämällä kirjallisuuskuulustelun (Ramazanoglu & Holland, Feminist Methodology. Challenges and Choices. Sage 2002) ja esseen (yht. 10 op).

Linkin arvioivan esseen ohjeeseen ja esseen kirjallisuuslistan löydät: http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu/naistut.php


Ohjeet ovat hyödyksi myös tenttiin valmistautumisessa. Sovi esseen laadinnasta vastuuopettajan kanssa.

Kaikille pakollisena:
Ramazanoglu & Holland, Feminist Methodology. Challenges and Choices. Sage 2002.
SEKÄ
verkkosivuilta löytyvästä listasta kaksi empiiristä tutkimusta, jotka opiskelija lukee menetelmäkeskustelujen näkökulmasta. Linkki:

http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu/naistut.php

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö