x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM2.3 Feministinen teoria, kirjallisuus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään feministisistä teoriakeskusteluista. Opiskelija oppii hallitsemaan naistutkimuksen käsitteitä ja paikantamaan oman tutkimuksensa suhteessa feministisiin tutkimussuuntauksiin.

Sisältö

Yleinen kirjallinen tentti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Huomaa, että jos et ole suorittanut lukupiiriä, sitä korvaava kirjallisuus suoritaan samassa kirjallisuuskuulustelussa.

Koko kohdan M2 voi suorittaa myös pelkästään kirjallisuuskuulustelulla (15 op). Katso kirjallisuus kohdasta M2.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Suositellaan suoritettavaksi M2.1. ja M2.2. jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KAKSI teosta kirjallisuuslistasta.

Adkins: Revisions. Gender and Sexuality in Late modernity. Open University Press 2002.
Ahmed, Sara: Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others Duke University Press. 2006.
Butler: Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. Gaudeamus 2006 TAI alkuteos: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge 1990.
Braidotti: Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming. Polity 2002.
De Lauretis: Itsepäinen vietti: Kirjoituksia sukupuolesta, elokuvasta ja seksuaalisuudesta. Vastapaino 2004.
Fenstermaker & West (eds.): Doing Gender, Doing Difference: Inequality, Power and Institutional Change. Routledge 2002.
Haraway: The Haraway Reader. Routledge 2004.
Irigaray: Sukupuolieron etiikka. Gaudeamus 1996.
Skeggs: Elävä luokka. Vastapaino 2010 tai alkuteos Skeggs:
Class, self, culture. Routledge 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö