x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM9 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Tutkielman laatiminen antaa valmiudet tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää naistutkimuksen käsitteellisiä ja menetelmällisiä välineitä tieteelliseen tutkimukseen.

Sisältö

Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö