x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM2.1 Feministinen teoria, luennot ja luentopäiväkirja 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään feministisistä teoriakeskusteluista. Opiskelija oppii hallitsemaan naistutkimuksen käsitteitä ja paikantamaan oman tutkimuksensa suhteessa feministisiin tutkimussuuntauksiin.

Sisältö

Joka toinen vuosi järjestettävä luentosarja. Luentoihin liittyy lukupiiri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Koko kohdan M2 voi suorittaa myös pelkästään kirjallisuuskuulustelulla (15 op). Katso kirjallisuus kohdasta M2.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Luentosarja järjestetään joka toinen vuosi. Luentojen yhteydessä järjestetään lukupiiri M2.2.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
NAISA1/NAISM2.1 Feminist Theory
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö