x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM8B Tutkielmaseminaari II 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii analysoimaan aineistoa, kirjoittamaan tieteellistä tekstiä ja keskustelemaan omasta ja toisten tutkimuksesta. Opiskelija laatii pro gradu–tutkielman lukuja.

Sisältö

Tutkielman sisältölukujen käsittely seminaariryhmässä ja yksilöohjaus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Työpaperien, tutkimussuunnitelmien ja pro gradu -työn lukujen käsitteleminen seminaarissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö