x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM8A Tutkielmaseminaari I 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii muotoilemaan tutkimusongelmia, keräämään ja analysoimaan aineistoaan, kirjoittamaan tieteellistä tekstiä ja keskustelemaan siitä.

Sisältö

Työpaperien ja tutkimussuunnitelman käsittely seminaarissa, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tarkentaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö