x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM8 Tutkielmaseminaari 20 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii muotoilemaan tutkimusongelmia, keräämään ja analysoimaan aineistoa, kirjoittamaan tieteellistä tekstiä ja keskustelemaan omasta ja muiden tutkimuksesta.

Sisältö

NAISM8 (20 op) suoritetaan suorittamalla
kohdat:
NAISM8A (10 op)Tutkielmaseminaari I ja
NAISM8B (10 op) Tutkielmaseminaari II

Vaadittavat opintosuoritukset

Työpaperien, tutkimussuunnitelmien ja pro gradu -työn lukujen käsitteleminen seminaarissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö