x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM7 Työelämäprojekti 10 op
Vastuutaho
Naistutkimus
Vastuuhenkilö
Tutkielman ohjaaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjoittelee toimimaan asiantuntijana valitsemassaan rajatussa aihepiirissä. Opiskelija harjaantuu havainnoimaan, millaisia tasa-arvoistavia ja eriarvoistavia sukupuolistavia käytäntöjä työpaikoilla esiintyy ihmisten ja työyhteisöjen toimintatavoissa, työpaikka- ja työkulttuureissa ja organisaatioiden rakenteissa.

Sisältö

Sisältö: Projektityöt, työharjoittelu tai vapaaehtoistyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suorituksena käyvät sopimuksen mukaan erilaiset projektityöt tai työharjoittelu (vähintään 2 kk) sekä niistä laadittava lyhyt raportti. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun joko yliopisto-opintoihin kuuluvana työharjoitteluna, itse hankittuna työkokemuksena tai vapaaehtoistyönä. Tarkemmat ohjeet raportoinnista ja kohdan suorittamisesta löytyvät laitoksen verkkosivuilta, linkki osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu/naistut.php

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö