x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM6.1 Tutkimuskeskusteluihin perehtyminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman tutkielmansa kannalta keskeisiä aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja teoreettisia keskusteluja.

Sisältö

Yleinen kirjallinen tentti tai essee.
Esseen ja tentin kirjallisuus sovitaan ohjaajan kanssa
(2-3 laajahkoa teosta tai vastaava määrä kirjallisuutta esimerkiksi naistutkimuksen alan lehdistä).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö