x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM52B Feministinen opettaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventyy koulutuksen ja kasvatuksen sukupuolistaviin käytäntöihin ja saa valmiuksia feministiseen opettamiseen.

Sisältö

Yleinen kirjallinen tentti tai osallistuminen opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus

Kaikille pakollisena:

Hooks, Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom. Routledge 1994 tai suomeksi Vapauttava kasvatus. Kansanvalistusseura 2007.

SEKÄ

Ojala, Palmu & Saarinen, Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Vastapaino 2009.

SEKÄ

artikkelipaketti, joka on luettavissa laitoksen kirjastossa (Linna 5 krs.)

Juvonen,  Kohti pervopedagogiikkaa. Lesbo- ja queer-tutkimuksen opettaminen haasteena yliopistopedagogiikalle. Naistutkimus 4/2006.

Naskali, Sukupuolitettu subjekti pedagogisella näyttämöllä. Näkökulmia feministiseen pedagogiikkaan. Aikuiskasvatus 4/2001.

Tisdell, Poststructural feminist pedagogies. The Possibilities and Limitations of Feminist Emancipatory Adult Learning Theory and Practice. Adult Education Quarterly 3/1998.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö