x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM52A Tasa-arvotyö 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin tasa-arvotyön menetelmiin ja tasa-arvosuunnitelmien laadintaan sekä saa valmiuksia tasa-arvovaatimusten läpiviemiseen. Opiskelija saa peruskäsityksen suomalaisen tasa-arvopolitiikan tilasta ja tasa-arvolainsäädännöstä.

Sisältö

Seminaari ja harjoitustyöt.
Kohdan voi korvata myös yksilöllisellä harjoitustyöllä, jonka ohjeisiin löytyy linkki sivulta
http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu/naistut.php

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Suositellaan, että kohta M2A.1.Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja politiikassa on suoritettu ennen kurssille tuloa tai projektityön tekemistä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö