x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM5.1 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja politiikassa 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee politiikan, oikeuden ja työelämän tasa-arvokeskusteluja ja empiiristä tasa-arvotutkimusta sekä osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja omassa toiminnassaan.

Sisältö

Kirjatentti tai osallistuminen opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositellaan suoritettavaksi ennen kohtaa M52A.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:


Squires: New Politics of Equality. Palgrave Macmillan 2007.
JA
Nousiainen & Pylkkänen: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Forum Iuris. Helsingin yliopiston oikeustieteelliset julkaisut 2001.

SEKÄ yksi seuraavista
Acker: Samanarvoinen työ. Tutkimus työelämän sukupuolistuneista rakenteista. Vastapaino 1990 tai alkuteos: Doing Comparable Worth. Gender, Class and Pay Equity. Temple University Press 1989.

TAI

Holli, Luhtakallio & Raevaara: Sukupuolten valta/kunta. Vastapaino 2007.

TAI

Magnusson & Rönnblom & Silius (eds.) Critical Studies of Gender Equalities. Nordic Dislocations, Dilemmas and Contradictions. Makadam 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö