x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM2 Feministinen teoria 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään feministisistä teoriakeskusteluista. Opiskelija oppii hallitsemaan naistutkimuksen käsitteitä ja paikantamaan oman tutkimuksensa suhteessa feministisiin tutkimussuuntauksiin.

Sisältö

NAISM2 FEMINISTINEN TEORIA (15 op) suoritetaan suorittamalla:

NAISM2.1 Feministinen teoria, luennot ja luentopäiväkirja (5 op)
JA
NAISM2.2 Feministinen teoria, lukupiiri (5 op)
JA
NAISM2.3 Feministinen teoria, kirjallisuus (5 op)

Kohdan suorittaminen osina on suositeltavaa. Koko kohta voidaan suorittaa myös kirjallisuuskuulustelulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suositellaan suoritettavaksi: Joka toinen vuosi järjestettävä luentosarja NAISM2.1 (5 op), luentoihin liittyvä lukupiiri NAISM2.2(5 op) ja kirjallisuuskuulustelu NAISM2.3 (5 op)

Koko kohdan voi suorittaa myös pelkästään kirjallisuuskuulustelulla M2 (15 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Luentosarja ja lukupiiri järjestetään joka toinen vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koko kohdan voi suorittaa myös pelkästään kirjallisuuskuulustelulla (15 op), jolloin suoritetaan

Alsop, Fitzsimons & Lennon: Theorizing Gender. Polity 2002.

sekä KOLME muuta oheisesta listasta.

Adkins: Revisions. Gender and Sexuality in Late modernity. Open University Press 2002.
Ahmed: Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others Duke University Press. 2006.
Butler: Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. Gaudeamus 2006 TAI alkuteos: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge 1990.
Braidotti: Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming. Polity 2002.
De Lauretis: Itsepäinen vietti: Kirjoituksia sukupuolesta, elokuvasta ja seksuaalisuudesta. Vastapaino 2004.
Fenstermaker & West (eds.): Doing Gender, Doing Difference: Inequality, Power and Institutional Change. Routledge 2002.
Haraway: The Haraway Reader. Routledge 2004.
Irigaray: Sukupuolieron etiikka. Gaudeamus 1996.
Skeggs: Elävä luokka. Vastapaino 2010 tai alkuteos
Class, self, culture, Routledge 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö