x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM1 Orientaatioseminaari 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on selvillä maisteriopintojen kokonaisuudesta ja oman opiskelun aikataulusta. Opiskelija perehtyy maisteriopintojen opetussuunnitelmaan ja työtapoihin ja päivittää naistutkimuksen tiedonhaun taitonsa. Opiskelija tutustuu pro gradu -tutkielman vaatimuksiin ja prosessiin sekä laatii ideapaperin tutkielmastaan.

Sisältö

Keskustelu seminaariryhmässä luentojen ja kirjallisuuden pohjalta sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja pro gradu -tutkielman ideapaperin laadinta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö