x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille luento- ja harjoituskurssi sosiaalitieteen kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä.

Osaamistavoitteet

Jakson aikana opiskelija perehtyy kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin sekä menetelmällisiin keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus myös naistutkimuksen sivuaineopiskelijoilla.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset (30 t) kvantitatiivisen tutkimuksen metodologiasta ja tutkimusmenetelmistä sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen (luentotentti) ja harjoituksiin (harjoitustyö).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin oheiskirjallisuus:

Alkula, Pöntinen, Ylöstalo, Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät, WSOY 1994.

Lisätietoja

Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät (Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö