x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA14 Psykologisten testimenetelmien perusteet 4 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Pirkko Nieminen
Edeltävät opinnot
Psykologian perusopinnot (PSYKP1-PSYKP5).
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot psykologisten testien laatimisen, esittämisen ja tulkinnan perusteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan testien laatimisprosessiin, tavallisimpiin Suomessa käytettyihin psykologisiin testeihin, niiden esittämiseen ja tulkintaan.

Toteutustavat

Luento (22 t) toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi). Luentoon sisältyy paikallisesti toteutettava kirjallisuustentti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus tentitään luentokertauksen yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineopiskelijoille 3. opintovuosi, 3. ja 4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaplan & Sacuzzo, Psychological testing: Principles, applications and issues. Chapman & Hall 2005 tai aiempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö