x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA12 Tapausseminaarit 1 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Mervi Jehkonen
Edeltävät opinnot
Psykologian perusopinnot (PSYKP1-PSYKP5).
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tapausesimerkkien kautta psykologin työhön.

Sisältö

Psykologin työssä käytettäviin arviointi- ja interventiomenetelmiin tutustutaan tapausselosteiden ja niistä käytävän keskustelun avulla.

Toteutustavat

Seminaari (16 t).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineopiskelijoille 2. opintovuosi, 2. ja 4. periodi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö