x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA11 Tutustuminen psykologin työhön 1 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Mervi Jehkonen
Edeltävät opinnot
Psykologian perusopinnot (PSYKP1-PSYKP5).
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva psykologin työstä jollakin psykologin työn sovellusalueella.

Sisältö

Opiskelija saa jakson aikana tietoa psykologin työstä.

Toteutustavat

Toteutetaan työpaikkavierailuna, josta kirjoitetaan raportti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Työpaikkavierailut, haastattelut ja kirjallinen raportti (=essee).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineopiskelijoille 2. opintovuosi, 3.- 4. periodi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö