x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA10 Asiakassuhde ja ammatillinen keskustelu 6 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Pirkko Nieminen
Edeltävät opinnot
Psykologian perusopinnot (PSYKP1-PSYKP5).
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ammatillinen keskustelu ja sen vaatimat vuorovaikutustaidot ovat keskeinen psykologin rooliin liittyvä kompetenssi. Jakson tavoitteena on tuottaa perusvalmiudet ammatillisen keskustelun käymiseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään psykologin ammattirooliin ja sen asettamiin vaatimuksiin sekä ammatillisen keskustelun muotoihin. Lisäksi harjoitellaan haastattelun ja neuvonnan perustaitoja.

Toteutustavat

Luennot (12 t), harjoitukset (20 t), itsenäinen työskentely ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot tentitään jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineopiskelijoille 3. opintovuosi, 4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Egan, The skilled helper: A problem-management and opportunity-development approach to helping. Brooks & Cole 2001.
sekä seuraavat teokset jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan:
2. Burgoon, Buller & Woodall, Nonverbal communication: The unspoken dialogue. McGraw-Hill 1996.
3. Johnson & Johnson, Joining together: Group theory and group skills. AllynBacon 1997
tai
Pennington, Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö