x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA6 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyden, kehityksen ja persoonallisuuden häiriöiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja hallitsee häiriöiden luokittelua ja arviointia. Opiskelija tutustuu epidemiologiseen, kliiniseen ja kokeelliseen mielenterveyden ja psykopatologian alan tutkimukseen.

Sisältö

Perehdytään mielenterveyshäiriöiden diagnosointiin, oireiden syntyhistoriaan, psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisyyn. Harjoitellaan häiriöiden tunnistamista ja mittaamista, sekä psykososiaalisten hoitomuotojen sovelluksia. Tutustutaan ryhmätyön avulla uusimpaan mielenterveysalan tutkimukseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan pääaineopiskelijoiden lisäksi 35 sivuaineopiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Toteutustavat

Luennot (18 t), ryhmätyöt ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot tentitään laitoksen yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. opintovuosi, 1. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Davison, Neale & Kring, Abnormal psychology: An experimental clinical approach. Wiley 2003 (9. painos)
tai
Kring, Davison, Neale & Johnson, Abnormal psychology. Wiley 2007 (10. painos).
2. Woods & Kanter, Understanding behavior disorders. Context Press 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö