x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA5 Emootio ja motivaatio 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee emootio- ja motivaatiotutkimuksen kysymyksenasetteluja, mittaustapoja ja tutkimustuloksia. Lisäksi hän tutustuu emootioiden kehityksellisiin ja mielenterveydellisiin merkityksiin. Opiskelija ymmärtää emootioiden ilmaisullisia, kommunikatiivisia ja sopeuttavia tehtäviä. Lisäksi opiskelija perehtyy nykyiseen motivaatiotutkimukseen ja tulosten merkitykseen psykologisessa toiminnassa.

Sisältö

Perehdytään emootio- ja motivaatiotutkimuksen kysymyksiin, tutkimusasetelmiin ja tuloksiin. Käsitellään emootioiden yhteyttä mm. mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja kognitiivisiin toimintoihin. Harjoitellaan emootioiden ja motivaatioiden mittaamista ja tulosten tulkintaa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan pääaineopiskelijoiden lisäksi 35 sivuaineopiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luennoilla (24 t) a) käytetään Psykonet-verkkokurssin materiaalia ja b) opiskelijoiden ryhmissä tuottamaa materiaalia. Lisäksi kirjallisuuskuulustelu ja luentopäiväkirja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot tentitään laitoksen yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi, 3. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Oatley, Keltner & Jenkins, Understanding emotions. Blackwell 2006.
2. Salmela-Aro & Nurmi, Mikä meitä liikuttaa? PS-kustannus 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö