x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA4 Kognitiivinen psykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori Jari Hietanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian nykyisin vallitsevia teorioita erilaisten kognitiivisten perusprosessien tutkimuksen alueella. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään, kuinka kognitiivinen psykologia ja kognitiivinen neurotiede vaikuttavat toistensa teorianmuodostukseen ja kehitykseen.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan mm. muistin, kielen vastaanottamisen ja tuottamisen, ajattelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon kognitiivisia prosesseja.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan pääaineopiskelijoiden lisäksi 35 sivuaineopiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Toteutustavat

Luennot (24 t) ja kirjallisuuskuulustelu.
Luennot toteutetaan Psykonetin verkkokurssina (lisätietoja www.psykonet.fi).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot tentitään jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi, 1.-2. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aschcraft & Radvansky, Cognition: International Edition, 5/E. Pearson Higher Education 2010, kappaleet 5-12.
Lisäksi luentojen yhteydessä jaettava verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö